Od ove godine TROFEJ BIJELOG POLJA 

Na današnjem sastanku sa gradonačelnikom gospodinom Žurićem smo razgovarali o razvoju stonog tenisa u Bijelom Polju tako da smo dobili punu podršku za organizaciju dva najznačajnija domaća turnira, TOP 12 za seniore i seniorke (25. i 26. februara) i državnog prvenstva Crne Gore za seniore i seniorke (4. i 5. marta).

Na sastanku je dogovoreno da se pronađe odgovarajući termin (u junu ili julu) za organizaciju medjunarodnog turnira pod nazivom TROFEJ BIJELOG POLJA koji bi se odražavao tradicionalno svake godine u istom periodu.