• Login
  • Sign Up

Dokumenta i pravna akta

Dokumenta i pravna akta

Nezvanični Spisak Igrača Za Sezonu 2019-2010

Na linku ispod je nezvanični spisak igrača registrovanih za sezonu 2019-2020. Sve eventualne greške klubovi mogu ispraviti isključivo emailom, na adresu stscg1955@gmail.com.

Rok za dostavljanje ispravki je 20. August 2019.

Prelazni rok za sezonu 2019 – 2020.

Prelazni rok počinje 15 juna i završava 31. Jula.
Registraciona komisija Saveza je izdala kratko upustvo za registraciju igraca za nastupajucu sezonu, radi lakšeg snalaženja u procesu. Takodje su izdati i novi obrasci pristupnice i zahtjeva za registraciju.
Sve ih mozete naći na linkovima ispod.

Primjeri ugovora sa igračima

Ovo nisu obavezne forme ugovora, već samo primjeri koji treba da posluže klubovima da lakše definišu svoje ugovore sa igračima. Ugovori su važeći samo ako se na vrijeme deponuju u kancelariju STSCG, u skladu sa Pravilnikom o registraciji klubova i njihovih igrača

“Svaki član organa STS CG lično je odgovoran za svoj rad i u skladu sa svojim pravima i dužnostima, odgovoran je za rad i odluke organa čiji je član.”

Statut – Član 20


Svu regulativu Saveza možete preuzeti sa linkova ispod

2019 @ Stonoteniski Savez Crne Gore