• Login
  • Sign Up

Dokumenta i pravna akta

Dokumenta i pravna akta

Prelazni rok

Prelazni rok počinje 15 juna i završava 31. Jula.
Registraciona komisija Saveza je izdala kratko upustvo za registraciju igraca za nastupajucu sezonu, radi lakšeg snalaženja u procesu. Takodje su izdati i novi obrasci pristupnice i zahtjeva za registraciju.
Sve ih mozete naći na linkovima ispod.

“Svaki član organa STS CG lično je odgovoran za svoj rad i u skladu sa svojim pravima i dužnostima, odgovoran je za rad i odluke organa čiji je član.”

Statut – Član 20


Svu regulativu Saveza možete preuzeti sa linkova ispod

2019 @ Stonoteniski Savez Crne Gore