• Login
  • Sign Up

Kadetkinje

Kadetkinje

Rang lista kadetkinja 2017-18
    RANG LISTA KADETKINJA STSCG 2017/18                    
Prezime i Ime Klub preneseni TOP 16 DPŠ LIGA ETTU R.L. UKUPNO
Bod 20% Plas Bod Plas Bod Bod Bod 20% Bod liga start 20%
1 Bajović Andrea Budim 446 89 1 180 1 200 12 481 21 502 100
2 Dubak Marija Budim 312 62 3 125 2 160 12 359 359 72
3 Račić Jovana Ivangrad 295 59 5 100 3 130 8 297 297 59
4 Guberinić Marija Budimlja 210 42 2 150 9 70 8 270 270 54
5 Golubić Anastasija Ivangrad 324 65 4 110 9 70 8 253 12 265 53
6 Praščević Ksenija Budimlja 219 44 12 65 3 130 6 245 245 49
7 Ostojić Martina Budim 90 18 6 95 5 100 213 12 225 45
8 Milošević Suzana Budim 120 24 11 70 5 100 194 18 212 42
9 Perović Jana Budućnost 130 26 9 80 9 70 176 176 35
10 Kastratović Nadja Ivangrad 219 44 7 90 134 134 27
11 Čukić Milica Ivangrad 208 42 8 85 127 127 25
12 Dašić Saška Ivangrad 70 14 10 75 89 12 101 20
13 Vračar Ksenija Budućnost 9 70 70 15 85 17
14 Kastratović Ljubica Ivangrad 13 60 60 60 12
15 Bućković Vasilija Budim 154 31 31 31 6
16 Guberinić Martina Budimlja 151 30 30 30 6
17 Dević Darija Ivangrad 88 18 18 18 4
18 Raičević Kaća Budućnost 73 15 15 15 3
19 Jevrić Valentina Budimlja 37 7 7 7 1
20 Dević Marija Ivangrad 21 4 4 4 1
21 Šebek Kristina Budućnost 15 15 3
22 Cerović Miona Spin 6 6 1
23 Raičević Ivona Spin 6 6 1
24 Vujović Anastasija Budim 3 3 1
Rang lista kadetkinja 2018-19
    RANG LISTA KADETKINJA STSCG 2018/19                    
Prezime i Ime Klub preneseni TOP 16 DPŠ LIGA ETTU R.L. UKUPNO
Bod 20% Plas Bod Plas Bod Bod Bod 20% Bod liga start 20%
1 Bajović Andrea Budim 446 89 1 180 1 200 12 481 21 502 100
2 Dubak Marija Budim 312 62 3 125 2 160 12 359 359 72
3 Račić Jovana Ivangrad 295 59 5 100 3 130 8 297 297 59
4 Guberinić Marija Budimlja 210 42 2 150 9 70 8 270 270 54
5 Golubić Anastasija Ivangrad 324 65 4 110 9 70 8 253 12 265 53
6 Praščević Ksenija Budimlja 219 44 12 65 3 130 6 245 245 49
7 Ostojić Martina Budim 90 18 6 95 5 100 213 12 225 45
8 Milošević Suzana Budim 120 24 11 70 5 100 194 18 212 42
9 Perović Jana Budućnost 130 26 9 80 9 70 176 176 35
10 Kastratović Nadja Ivangrad 219 44 7 90 134 134 27
11 Čukić Milica Ivangrad 208 42 8 85 127 127 25
12 Dašić Saška Ivangrad 70 14 10 75 89 12 101 20
13 Vračar Ksenija Budućnost 9 70 70 15 85 17
14 Kastratović Ljubica Ivangrad 13 60 60 60 12
15 Bućković Vasilija Budim 154 31 31 31 6
16 Guberinić Martina Budimlja 151 30 30 30 6
17 Dević Darija Ivangrad 88 18 18 18 4
18 Raičević Kaća Budućnost 73 15 15 15 3
19 Jevrić Valentina Budimlja 37 7 7 7 1
20 Dević Marija Ivangrad 21 4 4 4 1
21 Šebek Kristina Budućnost 15 15 3
22 Cerović Miona Spin 6 6 1
23 Raičević Ivona Spin 6 6 1
24 Vujović Anastasija Budim 3 3 1

2019 @ Stonoteniski Savez Crne Gore