• Login
  • Sign Up

Mlađi kadeti

Mlađi kadeti

Mlađi kadeti 2017 / 2018
  Prezime i Ime     Klub     PRENEŠENI TOP 12   DPŠ   LIGA UKUPNO liga ukupno
Bod 0.2 Plas Bod Plas Bod Bod Bod Bod Bod
1 Milošević Andrej Budim 250 50 1 180 1 200 24 454 12 466
2 Čukić Marko Ivangrad 4 1 3 125 5 100 226 6 232
3 Popović Aleksa Budućnost 281 56 2 150 14 220 0 220
4 Stavljenić Čedomir Budim 70 14 5 100 5 100 2 216 6 222
5 Adrović Danin Budim 6 95 5 100 195 195
6 Krivokapić Jakša Novi 2 160 10 170 12 182
7 Andjić Danko Ivangrad 173 35 4 110 12 157 157
8 Bataković Radoš Nikšić 3 130 10 140 3 143
9 Karanović Luka Novi 3 130 8 138 9 147
10 Božović Marko Tivat 5 100 100 0 100
11 Toković Denis Gorštak 139 28 9 70 98 0 98
12 Račić Đorđe Ivangrad 7 90 90 0 90
13 Mališić Matija Budim 9 70 70 0 70
13 Čukić Zoran Ivangrad 9 70 70 0 70
13 Rahović Đorđe Indeks 9 70 70 6 76
13 Čukić Lazar Ivangrad 9 70 70 0 70
13 Bakić Andrija Budim 9 70 70 0 70
13 Knežević Vasilije Budim 9 70 70 0 70
13 Knežević Viktor Budim 9 70 70 0 70
13 Radović Vladimir Budim 9 70 70 0 70
21 Vujičić Stefan Nikšić 140 28 28 0 28
22 Šobić Balša Nikšić 70 14 10 24 0 24
23 Laptuta Luka Tivat 4 1 1 0 1
23 Krgović Bojan Tivat 4 1 1 0 1
24 Gudović Luka 0 0
25 Rašković Uroš 3 3
26 Radović Janko 0 0

Mlađi kadeti 2018 / 2019
  RANG LISTA MLADJIH KADETA STSCG 2018/19                  
Prezime i Ime Klub Prenešeni bodovi DPŠ TOP 12 LIGA UKUPNO
Bod 0.2 Plas Bod Plas Bod Bod Bod
1 Milošević Andrej Budim 466 93.2 1 180 273.2
2 Krivokapić Jakša Novi 182 36.4 2 150 186.4
3 Stavljenić Čedomir Budim 222 44.4 4 110 154.4
4 Karanović Luka Novi 147 29.4 3 125 154.4
5 Rahović Đorđe Spin 76 15.2 5 100 115.2
6 Radović Vladimir Budim 70 14 6 95 109
7 Knežević Viktor Budim 70 14 7 90 104
8 Mališić Matija Budim 70 14 8 85 99
9 Babović Strahinja Budim 0 0 9 80 80
10 Spahić Ziad Jedinstvo 0 0 10 75 75
11 Slavković Antonije Jedinstvo 0 0 11 70 70
12 Gudović Luka Ivangrad 0 0 12 65 65
13 Slavković Bogdan Jedinstvo 0 0 13 60 60
14 Agić Emin Jedinstvo 0 0 14 55 55
15 Đekić Matija Ivangrad 0 0 15 50 50
16 Čukić Marko Ivangrad 232 46.4 46.4
17 Bataković Radoš Nikšić 143 28.6 28.6
18 Božović Marko Tivat 100 20 20
19 Toković Denis Gorštak 98 19.6 19.6
20 Račić Đorđe Ivangrad 90 18 18
21 Bakić Andrija Budim 70 14 14
22 Vujičić Stefan Nikšić 28 5.6 5.6
23 Šobić Balša Nikšić 24 4.8 4.8
24 Laptuta Luka Tivat 1 0 0
25 Krgović Bojan Tivat 1 0 0
26 Rašković Uroš Spin 3 0 0
27 Radović Janko 0 0 0

2019 @ Stonoteniski Savez Crne Gore