Komisije saveza

Selektor

Dijana Zonjić
Predsjednik

Stručni savjet

Mirjana Raičević
Predsjednik
Dijana Zonjić
Član
Snežana Ćulafić
Član

Registraciona komisija

Ranko Boca
Predsjednik
Milorad Marković
Član
Branko Cubović
Član

Disciplinska komisija

Rodoljub Ćorić
Predsjednik
Jadranka Kovačević Blažić
Član
Nenad Raičević
Član

Nadzorni odbor

Radomir Đurović
Predsjednik
Slavko Oroz
Član
Dubravka Keković Barjaktarović
Član

Komisija za izdavačku djelatnost

Slobodan Madžarević
Predsjednik
Željan Šoć
Član
Sunčica Rogić
Član

Komisija za stoni tenis za lica sa invaliditetom

Dejan Bašanović
Predsjednik
Andrijana Rakočević / Ratko Radović
Član
Mirjana Andrijević
Član

Sudijska komisija

Željan Šoć
Predsjednik
Ljubiša Dobrašinović
Član
Vesko Petričević
Član

Komisija za medunarodne odnose

Predsjednik STSCG
Predsjednik
Predsjednik Skupštine
Član
Sekretar
Član
Sportski Direktor
Član

Statutarna komisija

Ratko Bataković
Predsjednik
Milorad Marković
Manager
Mihalj Pinter
Član

Finasijska komisija

Jovica Franeta
Predsjednik
Milan Bojanić
Član
Lazar Janinović
Član

Tehničko-takmičarska komisija


Milan Bojanić, Predsjednik
Saša Đurđević, član
Goran Premović, član

Arbitražna komisija


Slavica Drašković, Predsjednik
Radomir Đurović, član
Mirko Gajović, član