Plan i program

Plan i program rada za 2020. godinu

Stonoteniski savez Crne Gore podnio je Plan i program rada za 2020. godinu na Konkursu za dodjelu budžetskih sredstava za 2020. godinu koji je raspisalo Ministarstvo sporta i mladih. Prijavu STSCG možete pogledati OVDJE

Prijavu na konkurs za 2020. godinu na obrascu Ministarstva sporta možete pogledati OVDJE.

Na osnovu predatog Plana i programa rada za 2020. godinu, sa trenerom Sašom Dragašom potpisan je Ugovor o angažovanju nacionalnog trenera.

 

Plan i program rada za period 2019-2023

Organizacija državnih takmičenja

  • Organizacija svih državnih takmičenja treba da se sprovodi u skladu sa prihvaćenim ITTF pravilima, u primjerenim prostorima. Sva državna takmičenja moraju biti organiyovana bez kompromisa na račun kvalita, uslova i sudjenja. Ovo mora sprovesti takmičarska komisija i stručni savjet u što kraćem roku. U tom smislu treba uraditi kratko „Upustvo o organizaciji takmičenja“, koje bi klubovima i takmičarima pomoglo i na sažet i jasan način ukazalo na najvažnije stvari koje moraju biti zadovoljene. Rok za izradu upustva je 30 dana
  • Sva državna takmičenja moramo maksimalno promovisati i zainteresovati sve medije da nas prate i daju prostora u što boljim terminima i na sportskim stranama.
klub luča

Učestvovanje reprezentacije

Takmičenja reprezentacije mora biti besprekorno u svakom od sledećih segmenata:
Oprema reprezentativaca mora biti kvalitetna i u skladu sa propisima koji to odredjuju
Takmičenja moraju biti publikovana u medijima
Video materijali sa svih takmičenja reprezentacije moraju da se urade i arhiviraju na WEB STS

Učestvovanje na ITTF turnirima
Oprema igrača treba biti kvalitetna i u skladu sa standardom koji će donjeti STS i preporučiti klubovima
STS će voditi računa o nastupima i izgledu igrača koji nastupaju na ITTF turnirima na način što će pomoći u finansiranju dijela opreme za te igrače, a na zahtjev klubova
STS će dati vizuelni standard koji mora biti ispoštovan prilikom izrade opreme, ukoliko STS pomaže u finansiranju. Ta takmičenja moraju biti publikovana u medijima Video materijali sa svih ITTF takmičenja trebaju da se urade i arhiviraju na WEB STS

Učestvovanje na medjunarodnim turnirima u okruženju
Oprema igrača iz Crne Gore treba biti kvalitetna i u skladu sa propisima koji to odredjuju
STS će voditi računa o nastupima i izgledu igrača koji nastupaju na medjunarodnim turnirima u okruženju na način što će pomoći u finansiranju dijela opreme za te igrače, a na zahtjev klubova
STS će dati vizuelni standard koji mora biti ispoštovan prilikom izrade opreme, ukoliko STS pomaže u finansiranju
Ta takmičenja trebaju biti publikovana u medijima

Organizovanje CG namjenskih-pozivnih kampova za najmladje
Za podizanje kvaliteta igrača, posebno najmladjih, potreban je sistematski i kvalitetan rad. Samo jedan od načina je organizovanje namjenskih-pozivnih kampova za perspektivne igrače. Takvi kampovi bi se organizovali u gradovima Crne Gore, tamo gdje klubovi mogu obezbjediti adekvatne uslove.
Na kampu bi se okupili svi perspektivni igrači odredjenih uzrasta, treneri iz Crne Gore koji bi radili sa njima i eventualno po pozivu i igrači iz okruženja, radi obezbjedjivanja boljeg kvaliteta. Kampovi bi trajali od 7 – 15 dana, i organizovali bi se više puta godišnje, po kalendaru koji odredi STS. Kampovi bi, ukoliko bude mogućnosti finansijski pomogao i STS.Izvještaje sa kampova bi UO STS dostavljao selektor, ili lice koje on za to zaduži.
grupna Novi

Organizacija Montenegro Open

Kao jedna od važnih aktivnosti je organizacija prestižnog Montenegro Open
Ovaj ITTF turnir bi organizovali u saradnji sa Ministarstvom sporta
Turnir će biti organizovan u sportskom kompleksu Verde
Medijska promocija takvog dogadjaja mora biti predmet aktivnosti i pažnje organizacionog komiteta koji će imenovati UOSTS

Organizacija Montenegro Challenge

Kao još jedna od važnih aktivnosti je organizacija prestižnog Montenegro Challenge
Ovaj ITTF turnir bi organizovali u saradnji sa Ministarstvom sporta
Turnir će biti organizovan u sportskom kompleksu Verde
Medijska promocija takvog dogadjaja mora biti predmet aktivnosti i pažnje organizacionog komiteta koji će imenovati UOSTS

Saradnja sa drugim subjektima

Saradnja sa Ministarstvom sporta
Ministarsvo sporta je adresa gdje STSCG mora naći svoje mjesto i ostvariti što intenzivniju saradnju. Podizanje našeg kvaliteta i masovnosti je sigurno zadatak koji će sa njihove strane biti podržan.
Sa Ministarstvom treba usaglasiti šta su aktivnosti koje smatraju važnim i koje će podržati
Sa Ministarstvome važne aktivnosti i projekte trebamo sprovesti i na operativnom nivou, kako bi sa njima postigli saglasnost i došli na nivo razumjevanja i istih standarda
Tražiti da se u školama uvede stoni tenis kao dio fizičkog vaspitanja i da se uključe lokalni klubovi. Savez bi sa STAGom mogao obezbjediti stolove, a Ministarstvo da obezbjedi samo besplatne termine i školskim salama
UO STS će odrediti člana UO da sa Ministarstvom otpočne intezivnije razgovore oko konkretnih aktivnosti i projekata koji traže širu podršku

Saradnja sa Savezima u okruženju
Saradnja sa Savezima iz okruženja je zadatak od velike važnosti i treba da bude permanentna aktivnost
Pored saradnje sa Savezima, na isti način ćemo razvijati saradnju sa velikim i trofejnim klubovima iz okruženja, gdje bi naži najbolji igrači trenirali par sedmica tokom sezone
Sa svakim Savezom i klubom biće potpisan zvaničan Protokol o saradnji, u kome će biti definisan način i obim saradnje
Protokole odobrava UO STS

Saradnja sa Ambasadom NR Kine
Kao koljevka stonog tenisa, Kina je neiscrpan izvor. Zbog toga, u sportskom, političkom i tradicionalnom smislu saradnja sa Ambasadom NR Kine ima posebno mjesto
Saradnja će biti pretočena u poseban Ugovor/Protokol po završetku razgovora sa Ambaradorom

Saradnja sa sponzorima

Pozvati predstavnika STAGa da posjeti Crnu Goru i da predložimo još veću saradnju. Poslati im pismo sa predlogom intezivnije saradnje posle organizacije igara malih zemalja Poslati pismo namjere i drugim velikim sponzorima, ukoliko STAG ne bude zainteresovan za veći obim saradnje WEB prezentacija i elektronsko poslovanje Izrada WEB platforme sa alatima za vodjenje svih liga, turnira i evidencija

stag logo

Saradnja sa medijima

Posebno mjesto i prostor za naše unapredjenje je veća i kvalitetnija prisutnost u svim medijima UO STS će zadužiti PR menadžera da počne proces komunikacije i saradjnje sa svim medijima Organizovanje redovnih konferencija za štampu kada god za to ima povoda

Kuće stonog tenisa

Pokretanje projekta za izgradnju Kuća stonog tenisa u Crnoj Gori.
Nedostatak adekvatnih sportskih hala je velika kočnica za razvoj ovog sporta. Hala od 400-500 kvadrata zadovoljava potrebe u svakom gradu, i omogućila bi mnogo veću i kvalitetniju aktivnost.

STS će inicirati akciju „Kuća Stonog Tenisa“. To podrazumjeva izradu idejnog projekta tipske hale, sa predmjerom i predračunom kakve bi se izgradile u gradovima gdje se obezbjede uslovi i sredstva. Jedna takva hala bi bila izgradjena za porebe Saveza u Podgorici, gdje bi se sve aktivnosti navedene u ovom programu sprovodile bez naknade.

Sa takvim projektom krenuti ka Vladi i Ministarstvu sporta Savez i Ministarstvo bi pomogli da u kontaktima sa Opštinama probudimo interesovanje, približimo mogućnosti popularizacije, i iniciramo finansiranje dijela projekta od strane Opština.

hala 2
Hala 1

Oficijelni sponzor

Joola logo

JOOLA Global Championship 2022

JOOLA Global Championships 2022 Logo V01

Super Liga (M) - 2022/23

2022-2023

Ekipa Σ W L D G+ G- Pts
1 STK Novi 5 5 0 0 20 5 10
2 STK Igalo 5 3 2 0 18 11 8
3 STK Budim 5 3 2 0 15 15 8
4 STK Tivat 5 2 3 0 13 17 7
5 STK Boka 5 2 3 0 12 18 7
6 STK Budva 5 0 5 0 8 20 5
* Utakmice izgubljene WO
Powered by: www.tabletennisscores.com

msim

cok 1

© 2016 - 2023 Stonoteniski Savez Crne Gore